24 września 2021

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „VII MOTYWACJE – 2021”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń  Rozwojowych w Krakowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „VII MOTYWACJE –  2021”. Temat tegorocznego konkursu to „ESY – FLORESY”.


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych, domów dziecka, z całej Polski oraz polskich szkół za granicą.

Prace będą ocenione w kategoriach: klasy I-III , klasy IV-VI, klasy VII – VIII, szkoły branżowe, SPP oraz licea w następujących dziedzinach artystycznych: praca literacka w języku polskim, praca plastyczno-słowna w języku angielskim, plastyka, florystyka, fotografia, film.

Prace można nadsyłać do 5 listopada 2021 r.  Więcej informacji na stronie Centrum Autyzmu