22 lipca 2022

Zaproszenie do udziału w szkoleniach z zakresu edukacji włączającej

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na szkolenia kadr oświatowych i JST z zakresu edukacji włączającej. W każdym województwie szkolenia realizuje inny podmiot. Docelowo do końca sierpnia 2023 roku przeszkolonych ma zostać ponad 28 tys. osób w całej Polsce. Szkolenia mają nie tylko podnieść kompetencje kadr systemu oświaty, ale również przygotować je do projektowanych nowych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, planowanych do wprowadzenia ustawą o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, nad projektem której prowadzone są aktualnie prace w MEiN.

W województwie śląskim podmiotem realizującym szkolenia jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku.

Informacje o realizacji projektu i rekrutacji na szkolenie w województwie śląskim znajdują się na stronie internetowej ODN w Rybniku.