22 czerwca 2022

Zaproszenie na konferencję „Edukacja wobec współczesnych wyzwań” w Lublinie 7 lipca 2022 roku

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” koordynator projektu „Fostering children’s learning processes and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods – PRO-LEARN” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (sektor edukacja szkolna), zaprasza przedstawicieli Kuratoriów Oświaty, szkół podstawowych, nauczycieli, specjalistów szkolnych z całej Polski do udziału w konferencji „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”.


Konferencja odbędzie się 7 lipca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (Artura Grottgera 2, Lublin). Konferencja poświęcona będzie prezentacji zestawu narzędzi edukacyjnych i gotowych materiałów dla nauczycieli opracowanych w ramach projektu PRO LEARN do pracy z uczniami. Narzędzia i materiały dotyczące rozwoju funkcji poznawczych oraz stylów uczenia się dzieci w wieku 6-14 lat.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą:

dr Marzena Żylińska — zajmuje się metodyką i neruonauką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej,

dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ — biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki

oraz przedstawiciele Instytutu Nauki Lektikon — Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

Edukacja to również miejsce integracji cudzoziemców i tym zajmiemy się w drugiej części konferencji. O adaptacji dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole i dobrych praktykach opowiedzą nam zaproszeni prelegenci praktycy na co dzień wspierający uczniów-cudzoziemców.

Szczegółowy program w załączeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lipca br.

Więcej informacji, agenda i formularz zgłoszeniowy:

Kontakt: Anna Bartosiewicz –  anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl

Załącznik:

Program konferencji.pdf


Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie