23 listopada 2022

Zaproszenie na konferencję pt.: „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły. Wdrażanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”, zadanie 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
.

Konferencja dotyczy aktualnej kondycji młodzieży w kontekście projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, w szczególności kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, specjalistów szkolnych (pedagodzy, psychologowie, itd.), przedstawicieli Rad Rodziców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradców metodycznych i konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów.

Na konferencję obowiązuje rejestracja i tylko zarejestrowani uczestnicy mogą w niej wziąć udział oraz otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2022 (środa) w Warszawie, w  Hotelu Holiday Park, przy ul. Heroldów 1b. Dojazd do hotelu z Dworca Centralnego – metrem do stacji końcowej Młociny, a następnie z przystanku Metro Młociny 03 autobusami numer: 114, 150 lub 750 do przystanku Muzealna, od którego hotel jest położony w odległości 400 metrów.

Link do logowania

 

Załączniki