26 lipca 2019

zaproszenie na seminarium kontaktowe „Creative arts as a path to inclusion”, organizowane w dniach 10-13.10.2019 w Düsseldorfie w Niemczech w ramach programu Erasmus+

Seminarium „Creative arts as a path to inclusion”( działania twórcze jako droga do integracji) w ramach programu Erasmus+, 10-13.10.2019, Düsseldorf, Niemcy

ZGŁOSZENIA DO 4 SIERPNIA 2019 ROKU

informacje od organizatora:

Starting date of the event: 10/10/2019

Ending date of the event: 13/10/2019

Event venue: Düsseldorf, Germany

Working language: English

Number of places in total: approximately 70

Profile of participants:

The seminar is open to participants within the fields of school education. The contact seminar is mainly targeted at school leaders and teachers of pupils aged between 6 and 16, interested in the theme of the seminar and committed to develop Erasmus+ School Exchange Partnerships.
Since we would like to give as many schools as possible the chance to participate, we can accept only one person per school.

Themes and goals:

The contact seminar offers an opportunity for school leaders and teachers to work together on topics of mutual interest. You will receive information about the Erasmus+ programme in general and Key Action 2 – School Exchange Partnerships in particular. During an Erasmus+ School Exchange Partnership pupils and teachers work together in international teams on a chosen topic. During the seminar you will develop project ideas for Erasmus+ School Exchange partnerships and start preparing your project application. The topic of your School Exchange Partnerships will be your free choice. We will, however, contentwise focus on impulses and best practice examples of how to use creative arts as a path to inclusion during an Erasmus+ School Exchange partnership.

“Inclusion” basically means equal access and opportunities for everyone. In school it is a lot about designing the learning environment and methods in such a way that all pupils are properly supported in their learning processes – no matter of race, gender, social and economic background or any kind of special needs. Creative arts can be used to improve inclusion in school partnership projects. Creative expression through painting, singing, dancing, drama can strengthen group building, emotional intelligence, curiosity and empathy. All pupils can take part according to their abilities. Different levels of language skills or intercultural differences can also be compensated by working together in a creative way.

We would like to invite you to discuss ways to use creative arts at your school and in international project work to improve inclusion and develop project ideas for your Erasmus+ application in 2020. Please understand that we will not have the time to carry out creative workshops on different topics because our main aim will be to form school partnerships and work on project ideas.

Expected results:

Participants will develop project ideas and start preparing their project application during the contact seminar.

informacje od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia – do 4 sierpnia 2019 roku:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/2821

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z załączonym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej jskomorowska@frse.org.pl