7 listopada 2019

Zaproszenie na szkolenie nt. programu Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół technicznych, branżowych, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz placówek kształcenia zawodowego na szkolenie nt. programu Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych, które odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Katowicach w godz. 9.30-15.30. Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podczas szkolenia planujemy sesje plenarne oraz sesje warsztatowe.

W sesji pt. „Szkoła w partnerstwie, partnerstwo w szkole” zaprezentujemy możliwości wykorzystania rezultatów edukacyjnych wytworzonych w projektach partnerstw strategicznych. Powiemy, kto i w jaki sposób może z nich korzystać. Odpowiemy także na pytanie, jakie zagadnienia mogą być tematem projektów partnerskich oraz jak przygotować dobry projekt. Podczas sesji pt. „Praktyczna nauka zawodu i doskonalenie kadry za granicą w ramach programu Erasmus+” zaprezentowane zostaną możliwości, jakie oferowane są szkołom w akcji 1 programu Erasmus+  oraz jakie zasady wnioskowania będą obowiązywały w konkursie 2020. Przedstawiony zostanie ponadto formularz wniosku aplikacyjnego. Zaproszeni beneficjenci podzielą się doświadczeniami z realizacji projektów mobilności. W czasie sesji warsztatowej prowadzonej przez Eksperta ECVET dowiedzą się Państwo m.in.:-     jak zaplanować projekt mobilności z ECVET,-     jak prawidłowo wypełnić porozumienie o partnerstwie i porozumienie o programie zajęć,-     w jaki sposób sformułować efekty uczenia się dla mobilności uczniów w danej branży? Sesja warsztatowa prowadzona przez Krajowe Centrum Europass odpowie m.in.. na pytania:-     jakie dokumenty składają się na portfolio Europass i jaka jest jego rola w podnoszeniu jakości form doskonalenia zawodowego,-     jak wykorzystać Europass w projekcie mobilności.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pośrednictwem platformy wymiany informacji z dyrektorami szkół SOK  do dnia 27 listopada 2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zabiegała, Zespół Programów Europejskich                      i Współpracy z Zagranicą, tel. 32/606-30-59.