15 września 2021

Zgłoszenia na szczepienia uczniów organizowane przez szkoły

Dyrektorzy szkół zebrali od rodziców uczniów uprawnionych do szczepienia przeciwko COVID-19 w sumie 48 303 deklaracje o chęci zaszczepienia dziecka
w ramach akcji szczepień organizowanych przez szkoły. Chęć zaszczepienia
się zgłosiło 1490 pracowników szkół, a także 3380 członków rodzin uczniów. Obecnie w skali całego kraju zaszczepionych jest 34,40 proc. uczniów w wieku
12-18 lat.

 

W całym kraju do 10 września br. z punktami szczepień nawiązało współpracę
10 626 szkół. Szczepienia na terenie szkoły odbędą się w 1398 placówkach. Dodatkowo ponad 9 tys. szkół (9067) zorganizuje szczepienia dla uczniów w populacyjnych punktach szczepień.

 

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Średnio w skali całego kraju zaszczepionych jest 34,40 proc. uczniów w wieku 12-18 lat. Dane procentowe dla poszczególnych roczników wyglądają następująco.

 

 • W wieku 12 lat zaszczepiło się obecnie 21,97 proc. dzieci.Najwięcej
  w województwie mazowieckim – 27,48 proc., a najmniej w województwie podkarpackim – 9,30 proc.
 • Uczniów w wieku 13 lat zaszczepionych jest obecnie 27,07 proc.Najwięcej
  w województwie mazowieckim – 33,48 proc, a najmniej na Podkarpaciu – 12,31 proc.
 • Odsetek zaszczepionych 14-latków wynosi 31,54 proc.Najwięcej na Mazowszu – 38,83 proc., najmniej w województwie podkarpackim – 14,86 proc.
 • Wśród 15 latków odsetek zaszczepionych osób to 35,18 proc.Najwięcej
  w województwie mazowieckim – 42,11 proc. Najmniej w województwie podkarpackim – 18,25 proc.
 • 16-latkowie to grupa uczniów, która zaszczepiła się w 40,20 proc.Najwięcej osób przyjęło szczepionkę na Mazowszu – 46,57 proc., a najmniej na Podkarpaciu – 23,64 proc.
 • Odsetek zaszczepionych 17-latków wynosi obecnie 43,14 proc.W województwie mazowieckim jest ich najwięcej, bo 49,19 proc., a w województwie podkarpackim najmniej – 27,43 proc.
 • Wśród 18-latków zaszczepiło się do tej pory 46,47 proc. uczniów,z czego najwięcej w województwie mazowieckim – 51,88 proc., a najmniej na Podkarpaciu – 33,03 proc.

 

Szczepienia, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami będą mogły być prowadzone
na terenie szkoły w specjalnie przygotowanym do tego punkcie lub w populacyjnym punkcie szczepień, z którym szkoła nawiąże współpracę i zorganizuje dzieciom wyjście
do takiego punktu.

Dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania mogą być zorganizowane szczepienia przeciw COVID-19
w miejscu zamieszkania (w mobilnym punkcie szczepień).

Akcja szczepień w szkołach

Zachęcamy do szczepień. Istotne jest, aby zaszczepili się wszyscy uprawnieni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Im więcej osób będzie zaszczepionych, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną, a dzięki temu możliwa będzie stacjonarna praca szkół bez potrzeby wprowadzania ograniczeń.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało akcję promocyjną i organizuje szereg działań, które wsparły szkoły w umożliwieniu przeprowadzenia szczepień uczniów, nauczycieli czy chętnych członków rodziny.

 

Już od czerwca br. rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Uczniowie są nadal szczepieni w punktach populacyjnych i powszechnych.
A już od tego tygodnia możliwe jest to w szkołach. Szkoła może zorganizować dowóz uczniów do punktu szczepień albo mobilna jednostka szczepień dojedzie do szkoły
lub domu ucznia z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

Jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne: rekomendacje
dla rodziców, informacje o organizacji szczepień, kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Akcja informacyjna powtórzona została w drugiej połowie sierpnia.

 

Informacje o szczepieniach w szkołach

W pierwszych dniach września w szkołach organizowano tydzień informacyjny dotyczący szczepień. Odbywały się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami
o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W sumie przeprowadzono spotkania
z rodzicami w 13804 szkołach w całym kraju. Nauczyciele przeprowadzili z uczniami zajęcia o tematyce zdrowotnej w ponad 15007 szkół i placówek.

 

Źródło:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Załączniki

Grafika zgłoszenie na szczepienie
Data: 2021-09-15, rozmiar: 19 KB