13 maja 2022

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zakładce co robimy/oświata i wychowanie/szkolnictwo branżowe, zostało zamieszczone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa barażowego.


Poniżej link do projektu ww. rozporządzenia.

https://www.gov.pl/attachment/0b00f35f-99c6-408a-a39b-8ff066f02402

oraz do informacji na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawy-programowe-dla-nowych-zawodow–rozporzadzenie-podpisane

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez MEiN