21 lipca 2022

Zmiana zasad podziału dodatkowych środków finansowych na uczniów z Ukrainy

• Dofinansowanie JST- dodatkowe zadania oświatowe


W sposobie podziału środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) wprowadzono zmianę w zakresie finansowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Zmiana polega na podwyższeniu kwoty naliczanej na dzieci w wieku przedszkolnym. Kwota wsparcia na wszystkie dzieci w wychowaniu przedszkolnym, niezależnie od wieku, wynosi 10 tys. zł w ujęciu rocznym (średnio 833,33 zł w ujęciu miesięcznym).

Zmieniony sposób ustalenia kwoty wsparcia na wychowanie przedszkolne zastosowano po raz pierwszy do środków, które zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w lipcu 2022 roku (wraz z korektą).

Informacje, dotyczące zmiany: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-zasad-podzialu-srodkow-finansowych-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe

Szczegółowe informacje dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe oraz ich podziału dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki :

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uczniowie-z-ukrainy