4 lipca 2017

Wnioski i formularze do pobrania

UWAGA

Termin składania wniosków o przyznanie  jednorazowego świadczenia pieniężnego
w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym
upływa 15 listopada 2021 r.

Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Pliki do pobrania:

Dofinansowanie do wypoczynku – emeryci
Dofinansowanie do wypoczynku – pracownicy
Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodzie
Oświadczenie poręczycieli (pożyczka mieszkaniowa)
Umowa dot. pożyczki mieszkaniowej
Wniosek – wzmożone wydatki w okresie zimowym
Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
Wniosek o zapomogę