16 października 2017

O uchwałach deklaratoryjnych, sieci szkół, statutach na spotkaniu z samorządowcami

12 października 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się dwa spotkania przedstawicieli gmin, miast, powiatów i samorządu województwa z przedstawicielami wojewody i kuratorem oświaty, poświęcone aktualnym zadaniom wynikającym z wdrażanej reformy edukacji. Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podziękowała za sprawne wdrożenie I etapu reformy w woj. śląskim. Podziękowania złożyli również: Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz II Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka.


Jednym z tematów obu spotkań były uchwały deklaratoryjne, które powinny zostać podjęte do 30 listopada 2017 r. Uchwały potwierdzają przekształcenia szkół, które dokonały się z mocy prawa, stanowiąc jednocześnie akty założycielskie określające typ szkoły, nazwę, siedzibę i obwód. Akty założycielskie przesyłane są do kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało przykład uchwały deklaratoryjnej, z którego samorządowcy korzystają, przygotowując projekty uchwał dla organów stanowiących.

W trakcie dyskusji znaczącym wątkiem były również statuty przedszkoli i szkół, w tym kompetencje organów w zakresie nadawania albo uchwalania statutów.

Zdjęcia: Śląski Urząd Wojewódzki