8 lipca 2019

Tworzenie i likwidacja przez jednostkę samorządu terytorialnego innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wszedł  nowy przepis art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku szkoły prowadzonej przez gminę lub powiat, tworzenie i likwidacja innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły, a przepisy art. 89 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się.

W opinii ministerstwa, w przypadku innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, utworzonych przed 1 stycznia 2019 r. (w tym, utworzonych w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły innego typu) przepis art. 39 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe, będzie miał zastosowanie jedynie w zakresie likwidacji tych lokalizacji.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a ww. ustawy, w uchwale rady gminy w sprawie ustalenia planu sieć publicznych szkół podstawowych wskazuje się adresy siedzib tych szkół oraz adresy ww. innych lokalizacji prowadzenia zajęć.

http://reformaedukacji.men.gov.pl/kategoria/samorzad