27 lutego 2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023


1. Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2022/2023
2. Zał. 1 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych woj. śląskie 2022/2023
3. Zał. 2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
4. Zał. 3 Zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
5. Zał. 4 Wykaz olimpiad dla SP