31 stycznia 2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024.


1.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 –  załącznik nr 1,
2.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół  II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2)
3.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 r. – załącznik nr 3 (Tabela 1 i 2).

Załączniki

Zał 3 Terminy rekrutacji dorośli SP i LO_2023_2024
Data: 2023-01-31, rozmiar: 141 KB
Zał 2 Terminy rekrutacji BS II i Polic_2023_2024
Data: 2023-01-31, rozmiar: 142 KB
Zał 1 Terminy rekrutacji LO,T,BS I 2023_2024(2)
Data: 2023-01-31, rozmiar: 184 KB
Terminy rekrutacji ŚlKO 2023_2024
Data: 2023-01-31, rozmiar: 85 KB