13 listopada 2017

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.


Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie ósmej szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, jednak nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.


Więcej informacji:
www.cke.edu.pl
www.cke.edu.pl – Informator