13 lipca 2020

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej – rusza nabór do piątej kadencji

Rozpoczął się nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2020 r.

 

Rada to organ pomocniczy ministra edukacji. Do jej zadań należy przedstawianie propozycji działań i przygotowywanie rozwiązań dotyczących dzieci oraz młodzieży.

Rada działa od 2016 r. i składa się z 16 członków Rady, wybieranych po jednym z każdego województwa oraz 16 zastępców.

 

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

 

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce.

 

Na zgłoszenia czeka Ministerstwo Edukacji Narodowej do 11 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN w październiku.

 

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor

 

W przypadku dodatkowych pytań – prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN (tel. 22 34-74-140).

 

Żródło:

Ministerstwo Edukacji Narodowej