12 czerwca 2018

Dobry Start – spotkanie informacyjne z samorządowcami, przedstawicielami  Kuratorium, szkół, ośrodków pomocy społecznej

Blisko 500 tys. uczniów z woj. śląskiego może otrzymać  jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł  w ramach programu  Dobry Start. Kiedy należy składać wniosek? Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia? Gdzie można uzyskać informacje? Na te i inne pytania odpowiadał 11 czerwca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Mariusz Trepka oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer. Spotkanie w Sali Sejmu Śląskiego poprzedził briefing prasowy.

11 czerwca ruszyła kampania informacyjna o programie rządowym Dobry Start. Po raz pierwszy program ma objąć uczniów szkół dla młodzieży rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer odczytała list, który Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wystosowały do dyrektorów szkół z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”. Urszula Bauer podkreśliła, że świadczenie 300 plus jest niezależne od prawa do bezpłatnych podręczników.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku. Wnioski przez internet można składać od 1 lipca, natomiast w tradycyjnej formie papierowej – od 1 sierpnia. Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada.

Więcej informacji na temat programu „Dobry Start” znaleźć można na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

List do dyrektorów szkół

Plakat

Ulotka