10 marca 2021

Edukacyjno-ekologiczny program grantowy EKOczynni

Program organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza jest skierowany do szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz wsparcie szkolnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska. W ramach przedsięwzięcia szkoły mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości aż do 50 tys. zł na realizację własnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.  Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.


W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa konkursy:
1. EKO-PROJEKTY – konkurs dla szkół
W konkursie mogą uczestniczyć zespoły szkolne składające się z nauczyciela i grupy od 3 do 10 uczniów. Mogą one zgłosić projekt związany z ochroną środowiska, który już realizują, lub przygotować plan realizacji zupełnie nowego przedsięwzięcia. Zespoły mogą wnioskować o granty aż do 50 000 zł. Co najmniej cztery projekty otrzymają dofinansowanie na realizację.
2. EKO-ART – konkurs dla uczniów
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu, który w oryginalny sposób przedstawi wybrany problem ekologiczny współczesnego świata. Najlepsze prace zostaną wypromowane w przestrzeni publicznej największych polskich miast a na autorów czekają nagrody.


Szczegóły na stronie https://eko-czynni.pl