19 maja 2020

Program stypendialny „Klasa”

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji Fundacji BNP Paribas, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.


Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:
• pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
• znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
• dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
• mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
• otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.
Kontakt przez skrzynkę klasa@bnpparibas.pl lub pod nr telefonu +48 22 56 21 902. Więcej informacji na stronie: www.bnpparibas.pl