11 maja 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – przypominamy o zmianie przepisów

W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczenia kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, przypominamy o zmianie przepisów prawa oświatowego dotyczących uczniów uprawnionych do ubiegania się o stypendium.


Art. 132a. ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020-2023/24 umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W latach szkolnych 2019/2020-2021/22 w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a drugi dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

W latach szkolnych 2019/2020-2022/23 analogiczne rozwiązanie dotyczy uczniów pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

W latach szkolnych 2022/2023-2023/2024 w przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.