13 lutego 2023

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

7 lutego 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył  stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022 uczniom i absolwentom szkół. W 2022 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło 2715 wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Przyznano je 756 uczniom, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i w sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Wysokość stypendium, tak jak w latach ubiegłych, wynosi 3 tys. zł, a łącznie na ten cel przeznaczono 2 268 000 zł.

W uroczystości wzięła również udział Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer. W województwie śląskim dyrektorzy szkół złożyli 287 wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 56 uczniom i absolwentom z naszego  województwa.

Stypendyści Ministra Edukacji i Nauki to laureaci olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów na pracę naukową, uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce, uczestniczący w zajęciach na uczelni, osiągający wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.

Gratulując stypendystom, Minister Edukacji i Nauki, podkreślił, że nagrodzeni uczniowie będą w przyszłości budować pomyślność naszego kraju:„ Jesteście, bez wątpienia, naszą ogromną nadzieją na najbliższą przyszłość. Jesteście, bez wątpienia, nadzieją Polski na jeszcze lepszą przyszłość i to nie taką daleką, tylko już tę najbliższą. Już niedługo będziecie wchodzić w dorosłość, będziecie wchodzić w środowiska jako ich liderzy. Tego państwu życzymy i cieszymy się, że to wy jesteście tymi liderami” – podsumował Minister. 

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!

Źródło: strona MEiN