13 października 2017

Wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w związku ze zmianami przepisów prawa oświatowego dotyczących kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Dokument do pobrania