7 czerwca 2022

„Bezpieczna Woda” – akcja informacyjno-edukacyjna

Przed rozpoczęciem ferii letnich poznaj zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą

Załącznik:

  1. Zał. 1 Bezpieczna Woda – Broszura
  2. Zał. 2 Bezpieczna Woda – Plakat