2 czerwca 2022

Bezpieczny wypoczynek – poradnik Ministerstwa Edukacji i Nauki – organizacja wypoczynku „Lato 2022”


Przed rozpoczęciem ferii  letnich Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca rodziców i organizatorów wypoczynku do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Poradnik dostępny jest na stronie :

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2