18 grudnia 2020

Wykaz placówek i ośrodków posiadających akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty

Wykaz placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty – aktualizacja stan na  14 października 2021 r.


Dokument do pobrania