14 października 2022

Wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty


Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości zaktualizowany 16.04.2024 r. „Wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty – w załączniku