23 grudnia 2020

Wysokość opłaty za akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej w 2021 r.

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej
w 2021 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2021 roku wynosi 1067,45 zł.