15 listopada 2022

Komunikat dotyczący organizacji XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2022/2023

Uczniowie i nauczyciele!

Zapraszamy zakwalifikowane szkoły na przeglądy artystyczne według przyporządkowania 28 lub 30 listopada 2022 r. do Teatru Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach (wejście główne do Teatru od ul. Mikołowskiej 26). Etap wojewódzki konkursu przebiegać będzie w trzech grupach, wg niżej zamieszczonych wykazów.


Prosimy uczestników o:

  • przestrzeganie przyporządkowania do grupy i wskazanych godzin przyjazdu na pokazy teatralne,
  • bezwzględne przestrzeganie czasu prezentacji wg regulaminu: maksymalnie do 10 minut lub do 5 minut,
  • ograniczenie scenografii tylko do niezbędnych elementów oraz czasu montażu/demontażu łącznie do 2 minut.

Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszczają uczniowie.

Organizator konkursu zapewnia poczęstunek dla uczestników konkursu i obsługę techniczną z możliwością odtworzenia muzyki oraz udostępnieniem elementów scenografii (stolik, krzesło itp.).

Kolejność prezentacji szkół wg poniższych wykazów.

Grupa I 28 listopada 2022 r. Rejestracja w godz. 11.30-11.45

Prezentacje grup: 12.00-13.45

Prezentacja monodramów: 14.00-15.00

Do pobrania:

grupa I Lista uczestników

28.11.2022 r.

Grupa II 30 listopada 2022 r. Rejestracja w godz. 7.45-8.00

 Prezentacje: 8.15-11.15

Do pobrania

grupa II Lista uczestników

30.11.2022 r.

Grupa III 30 listopada 2022 r. Rejestracja w godz. 11.30-11.45

Prezentacje: 12.00-15.00

Do pobrania

grupa III Lista uczestników

30.11.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do 15 grudnia 2022 r. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w ramach podsumowania kampanii profilaktycznej planowanej do realizacji w okresie luty-czerwiec 2022 r. Laureaci w późniejszym czasie zostaną poinformowani drogą telefoniczną o dokładnym miejscu i terminie uroczystości.

Informację udostępnia st. wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk, tel. 32 606 30 14.