25 stycznia 2018

Konferencja „Bezpieczeństwo ucznia – wspólna sprawa”

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu zrealizowała projekt „Bezpieczeństwo ucznia – wspólna sprawa” w zakresie wspomagania dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Założeniem przedsięwzięcia było ugruntowanie świadomości prawnej kadry zarządzającej jednostkami oświatowymi oraz upowszechnianie wiedzy na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa uczniów i kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 


Od października do grudnia 2017 r. Delegatura w Sosnowcu zorganizowała w Zawierciu, Sosnowcu, Mysłowicach, Jaworznie, Będzinie i Dąbrowie Górniczej cykl spotkań z udziałem przedstawicieli właściwych terytorialnie organów: prokuratorów Prokuratur Rejonowych, sędziów Sądów Rejonowych i kuratorów zawodowych zajmujących się tematyką rodziny i nieletnich, przedstawicieli Policji oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Przedmiotem dyskusji były ogólne i szczegółowe regulacje prawne z zakresu postępowania w sprawach nieletnich i w sprawach karnych oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom w szkolnym i pozaszkolnym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zagrożeń związanych z użytkowaniem komunikatorów i urządzeń elektronicznych.
Spotkania, oceniane jako bardzo potrzebne, spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Potwierdziły otwartość informacyjną oraz wolę zintegrowanego działania i współpracy wszystkich organów odpowiadających za realizację zadań w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki. Stanowiły istotne wsparcie dla działań dyrektorów szkół i placówek oświatowych.


Zdjęcia: Policja Śląska oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach