31 stycznia 2022

Poradnik pn. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – procedury

Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie szkół przygotowało dokument pn. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.


Celem jego realizacji było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców uczniów. Jest to również zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych, związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce, ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Dokument stanowi kompendium wiedzy w formie praktycznego poradnika.

Dokument dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow–poradnik-men.

Poradnik – do pobrania