24 lipca 2019

Raport Dziecko w krainie smartfonów

Raport Dziecko w krainie smartfonów – projekt realizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.


Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie we współpracy z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzili diagnozę uzależnień od korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem dotyczącym powyższej problematyki.


Dokument   do pobrania