13 czerwca 2022

Uroczyste spotkanie laureatów konkursów organizowanych przez Śląską Kurator Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

10 czerwca 2022 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą…” oraz podsumowanie kampanii Dzielmy się pozytywną energią… oraz XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”. Dwie wymienione jako ostatnie inicjatywy są częścią programu: „Razem bezpieczniej w Regionie”, którego główną ideą jest budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, jak również wspieranie i rozwój działań tej wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.


W tym roku szkolnym działania skoncentrowane były w dużym stopniu na eliminowaniu skutków, z jakimi przyszło się mierzyć szkole w okresie pandemicznym. Postawiono na wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, budowanie relacji oraz wzmocnienie edukacji ekologicznej  i rozwijanie kompetencji cyfrowych w szkołach, co też bezpośrednio wynikało z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

W uroczystości udział wzięli uczniowie, laureaci konkursów prowadzonych w ramach Kampanii Dzielmy się pozytywną energią… tj. na kolaż pt. Moje wspomnienia z pierwszych dni pobytu w szkole lub przedszkolu…; pracę literacką z motywem Moja energia doda Ci skrzydeł…, na szkolną ścieżkę spacerowo-przyrodniczą pn. Ścieżka pozytywnej energii… oraz na prezentację multimedialną o charakterze ekologicznym pt. Mój ekologiczny pamiętnik i na fotografię pt. Osobliwości przyrodnicze regionu… pozytywne emocje. W trakcie spotkania laureaci konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” zaprezentowali zwycięskie monodramy. Ponadto wśród laureatów znaleźli się uczestnicy konkursu Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą…, których zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formie komiksu na temat dowolnego zawodu.

Organizatorem wszystkich konkursów w roku szkolnym 2021/2022 była Śląska Kurator Oświaty, Pani Urszula Bauer. O muzyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach.