23 października 2020

XII edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2020/2021 – monodramy.

Szanowni Państwo

dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłasza konkurs dla  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego na realizację indywidualnej prezentacji małej formy teatralnej o charakterze profilaktycznym – monodramu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie nagrania ucznia wg wymagań Regulaminu wraz z Kartą Zgłoszenia Ucznia ZAŁĄCZNIK nr 1 oraz z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2 (klauzula/zgoda rodziców/opiekunów) w terminie do 30 grudnia 2020 r.

Konkurs realizuje założenia wojewódzkiego programu ograniczenia przestępstw i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka”.

Do pobrania:
Regulamin konkursu PROFORMA 2020
Karta Zgłoszenia Ucznia
Zgoda rodzica-opiekuna

Informacji dodatkowych udziela się pod numerem telefonu 32 606 30 14