13 września 2021

XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2021/2022 – monodramy

Szanowni Państwo

dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie

Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego na realizację indywidualnej prezentacji małej formy teatralnej o charakterze profilaktycznym – monodramu.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie nagrania ucznia wg wymagań Regulaminu wraz z Kartą Zgłoszenia Ucznia ZAŁĄCZNIK nr 1 i z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2 (klauzula/zgoda rodziców/opiekunów) w terminie do 20 grudnia 2021 r.

Do pobrania:

Informacji dodatkowych udziela Dorota Niedzielska-Barczyk – nr telefonu 32 606 30 14