21 września 2022

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo

dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego na realizację indywidualnej lub zespołowej prezentacji małej formy teatralnej o charakterze profilaktycznym.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie Karty Zgłoszenia Ucznia/Grupy teatralnej ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu w terminie do 4 listopada 2022 r. Informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną  o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”.

 

Do pobrania:

Informacji dodatkowych udziela Dorota Niedzielska-Barczyk – nr telefonu 32 606 30 14