27 sierpnia 2021

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego – aktualizacja

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych – aktualizacja styczeń 2022 r.


Dokument do pobrania