28 października 2022

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych – aktualizacja; listopad 2022 rok.

 

Doradztwo metodyczne-śląskie aktualizacja listopad-2022r.