28 listopada 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego zgodnie z § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

 

Specjalność doradcy metodycznego Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli
Język polski Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Matematyka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
Język angielski Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
Muzyka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Wychowanie  przedszkolne Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Wychowanie fizyczne Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
Plastyka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Wiedza o społeczeństwie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Przedmioty zawodowe Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Historia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Chemia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Geografia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Edukacja wczesnoszkolna Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Biologia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Przedmioty ekonomiczne Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Fizyka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Język niemiecki Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Religia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

 


Wykaz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, które sprawują nadzór  nad realizacją zadań nauczycieli-doradców metodycznych, którzy wykonują zadania na zasadach obowiązujących  przed 01.09.2019 r.:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.