17 marca 2023

CKE opublikowała wnioski z testów diagnostycznych oraz kolejne materiały z j. polskiego – rekomendacje egzaminatorów

Na stronie internetowej CKE zostały zamieszczone kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023. Są to:

  1. informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: https://cke.gov.pl/wyniki badań diagnostycznych

  2. opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający

rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania

na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”): https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023