12 stycznia 2023

Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023

Informujemy, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/


Materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu i poprawności środków językowych.

Jak zwykle zamieszczono również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe zostaną zamieszczone w przyszłym tygodniu.

12 stycznia 2023 roku CKE opublikuje jeszcze jeden materiał (16.), dotyczący wybranych błędów logiczno-językowych.

Zapraszamy, zachęcamy do korzystania i przekazywania informacji nauczycielom.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.