27 września 2021

Konkurs EkoMiasto organizowany przez Centrum Popularyzacji Nauki oraz Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej

Konkurs EkoMiasto organizowany jest przez Centrum Popularyzacji Nauki oraz Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej w okresie od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez edukację proekologiczną m.in. z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, recyklingu, energii, elektromobilności, ochrony wody, gleby i powietrza.

Konkurs EkoMiasto jest skierowany do uczniów klas 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zespoły pod kierunkiem nauczyciela będą rozwiązywały zadania przygotowane przez naukowców Politechniki Śląskiej w kilku etapach w czasie trwania konkursu. Rozwiązania zadań zostaną ocenione przez jury, złożone z ekspertów z zakresu ochrony środowiska.

Zgłoszenia zespołów uczniów dokonują nauczyciele za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/ekomiasto/ od 27 września 2021 roku.

Regulamin Konkursu:

https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/wp-content/uploads/sites/761/2021/08/EkoMiasto_regulamin_.pdf

W przypadku pytań kontakt: Beata Batejko, nr tel. 32 237 18 54

e-mail wydarzeniacpn@polsl.pl.