23 stycznia 2023

Ogólnopolskie konkursy organizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze


Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w następujących ogólnopolskich konkursach:

  1. XXIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny – konkurs w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego i języków programowania dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ponadgimnazjalnych.
  2. XXIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo”.
  3. VIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w kategorii kodowania w aplikacji Scratch.
  4. XXI Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny on-line dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ponadgimnazjalnych. Temat konkursu: „Ludzie i komputery” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”.
  5. XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dobro, piękno, prawda — wartości ponadczasowe” – dla uczniów szkól podstawowych klas 7-8.
  6. XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego” dla uczniów szkół podstawowych klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów na stronie organizatora: https://www.pcdn.edu.pl  w zakładce Konkursy.