29 listopada 2022

V ogólnopolska edycja konkursu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”


Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież 7-8 klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, opiekunów merytorycznych  ̵ nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wśród młodzieży.  Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2023 r.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r.

 Więcej na temat konkursu na stronie organizatora:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/kresy-polskie-ziemie-ws/172248,V-ogolnopolska-edycja-konkursu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html