13 marca 2023

Wydłużenie terminu zgłoszeń do XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski zdecydował o przedłużeniu do 12 kwietnia 2023 r. terminu XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej.

Uczniowie z klas IV-VI (kategoria I konkursu) oraz VII -VIII (kategoria II konkursu) szkół podstawowych z całej Polski mogą napisać opowiadanie o objętości ok. 6 stron tekstu na jeden z poniższych tematów:

  • własne doświadczenie sportowe,

  • fabularyzacja losów znanych sportowców,

  • idea fair play i szacunku dla innych,

  •  radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,

  • tradycja sportowa w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym.

Do 12 kwietnia br. należy przesłać w wersji elektronicznej prace wraz z Kartą Zgłoszeniową. Oryginały Kart (wersje papierowe) należy przesłać pocztą/kurierem dostarczyć osobiście do PKOl do 26 kwietnia.

Wszystkie szczegóły – w tym regulamin wraz z kartą zgłoszeniową:

https://olimpijski.pl/konkurs-na-opowiadania-olimpijskie-przedluzony-termin-2/