25 stycznia 2023

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”.

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach: literackiej, plastycznej i słowno-muzycznej.

Termin nadsyłania prac upływa 27 marca 2023 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: http://zs7.lublin.pl/news.php