1 października 2018

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę w Polsce, kończących się egzaminem maturalnym do udziału w XXXII edycji Olimpiady Wiedzy ekonomicznej. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie: szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę oraz branżowej szkoły I stopnia.

Olimpiada odbędzie się pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej: https://owe.pte.pl/ oraz pod numerem tel. 22/ 551 54 18, e-mail: owe@pte.pl