24 listopada 2022

VII edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VII edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2022/2023. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Zawody okręgowe tegorocznej edycji Olimpiady Statystycznej w województwie śląskim odbędą się w szkołach, które zgłoszą swój udział w Olimpiadzie. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będzie Komisja Egzaminacyjna OS w skład której wchodzą nauczyciele powołani przez Dyrektora Szkoły (Komisja Szkolna), a także z ramienia Komitetu Okręgowego Olimpiady Statystycznej w Katowicach do szkół zostaną skierowani, w charakterze obserwatora, pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Szczegółowe informacje, regulamin, kalendarium są dostępne na stronie Olimpiady Statystycznej