6 października 2020

Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2020/2021

Terminarz oraz lista organizatorów wraz z nazwami turniejów i olimpiad tematycznych, olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2020/2021 są dostępne na stronie internetowej MEN: www.gov.pl.

Lista turniejów i olimpiad tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN: www.gov.pl.

Zainteresowanych uczniów zachęcamy do udziału w olimpiadach i turniejach.


Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2020/2021