22 listopada 2021

Terminy ogłoszenia wyników drugiego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022


Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
dla uczniów szkół podstawowych z:

Terminy ogłoszenia wyników II stopnia:

1.      Języka polskiego 8.12.2021 r.
2.       Matematyki 7.12.2021 r.
3.       Języka angielskiego 7.12.2021 r.
4.       Historii 10.12.2021 r.
5.       Geografii 15.12.2021 r.
6.       Biologii 16.12.2021 r.
7.       Chemii 14.12.2021 r.
8.       Fizyki 14.12.2021 r.
9.       Języka niemieckiego 15.12.2021 r.
10.    Języka hiszpańskiego 13.12.2021 r.
11.    Języka francuskiego 15.12.2021 r.
12.    Języka rosyjskiego 15.12.2021 r.