9 lutego 2018

Konferencje regionalne programu Erasmus+ „Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji, Narodowa Agencja Erasmus+  zaprasza do udziału w cyklu konferencji mających na celu wsparcie kształcenia zawodowego poprzez wykorzystanie możliwości projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Celem organizowanych przez fundację konferencji regionalnych jest wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby realizowane w ramach programu projekty miały wysoką jakość,  mobilizowały do działania maksymalną liczbę organizacji oraz wspierały rozwój edukacji zawodowej w Polsce.

Podczas konferencji będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną i możliwościami programów wdrażanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w obszarze i w kontekście kształcenia zawodowego, w szczególności programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cykl konferencji adresowany jest do dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, osób prowadzących szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego, pracowników uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Podczas konferencji i odrębnych paneli dyskusyjnych zaprezentowane zostaną także przykłady dobrych praktyk szkół zawodowych, które z sukcesem realizują projekty zagranicznych staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz poruszane będą ważne dla szkolnictwa zawodowego tematy dotyczące współpracy z pracodawcami i większym zaangażowaniem pracodawców w rozwój oferty kształcenia.

Pierwsza z cyklu konferencji odbędzie się 23 lutego 2018 roku w Grudziądzu (w centrum konferencyjnym hotelu Ibis). Tematem przewodnim spotkania pt. „Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”, będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+.

Więcej informacji na temat konferencji i jej programu oraz formularz rejestracyjny na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne/

Zapraszamy do udziału !